Aanvragen hulpverlening

Om een vergunning van een Gemeente te krijgen voor een evenement is vaak de aanwezigheid van EHBO-ers verplicht. Regelmatig wordt door organisatoren van kleine dan wel grote evenementen een beroep op de St. Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe gedaan voor de inzet van EHBO’ers. Onze vrijwilligers vormen dan een eerste opvang van gewonde bezoekers en/of deelnemers aan evenementen.

Onze hulpverleners zijn EHBO’ers, die een cursus hebben gevolgd bij onze vereniging en zelfstandig EHBO-posten kunnen bezetten. Zij zijn voorzien van een verbandtas en/of –koffer met daarin door het Oranje Kruis aanbevolen inhoud. Ook een AED wordt standaard meegenomen.

Scouting activiteiten

Het kan natuurlijk voorkomen, dat jij een scouting-activiteit organiseert en daarvoor op zoek bent naar Eerstehulpverleners.
Dan kun je de Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe inschakelen.
Voordat je belt of mailt, moet je eerst de volgende zaken op een rijtje zetten:
1, Wanneer wil je dat we komen en wanneer is het kamp/activiteit afgelopen?
2. Hoeveel deelnemers komen er naar het kamp of de activiteit? Dan kunnen wij een schatting maken van het benodigde aantal Eerstehulpverleners.
3. Zijn er bepaalde programma-onderdelen, bv een klimmuur, die extra EHBO-gevoelig zijn?
4. Moet de Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe zelf een EHBO-tent meenemen of heb jij een tent voor ons?
5. Kan de Medische Eerstehulpverleners Stam Groningen en Drenthe tijdens de activiteit met jullie mee-eten of moet ze zelf voor haar maaltijden zorgen?
6. Voorbereiden kost tijd. Wees daarom ruim op tijd met het aanvragen van hulpverlening. Voor grote evenementen denk zeker aan minimaal zes weken.
7. Aan gebruikte materialen zijn kosten verbonden evenals de inzet van een AED.

Je kunt je aanvraag per e-mail indienen: evenementen@mesgroningendrenthe.com of gebruik onze contactpagina voor de aanvraag.
Wij hebben voor allerlei Scouting evenementen een tiental goed gevulde rugzakken ter beschikking.

Andere verzoeken voor evenementen

Deze kunnen worden ingediend via een e-mail aan; evementen@mesgroningendrenthe.com of gebruik onze contactpagina.
1. Onze evementencoördinator probeert dan vrijwilligers voor u te vinden.
2. In verband met de beschikbaarheid van de hulpverleners is een tijdige aanvraag van minimaal zes weken van te voren noodzakelijk. Dan kunnen wij hulpverleners garanderen.
3. Een aanvraag die tussen de zes en 3 weken voor een evenement wordt ingediend kunnen wij niet garanderen.
4. Aanvragen binnen drie weken voor het evenement nemen wij niet aan, dit is voor een organisatie van vrijwilligers niet te organiseren.
5. Wij hanteren een minimum van twee Eerstehulpverleners, die maximaal 4 uur helpen op het evenement, bij langere tijden werken wij in “shifts”.
6. Afhankelijk van de omvang van het terrein of de verwachte aantal deelnemers kunnen wij meer Eerstehulpverleners inzetten.
7. Wij gaan er van uit dat de organisator onze hulpverleners als gast ziet en tijdig van de nodige consumpties voorziet.