December

Derde bijeenkomst 7  december 2021

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
7-12-2021 19:00-22:00 Omgaan met een lastige cursist Aan het eind van de bijeenkomst hebben de cursisten in groepjes aan de hand van een aantal typeringen het ongewenste gedrag besproken en later samen met de didacticus gezocht naar oplossingen voor het ongewenste gedrag. Didacticus
  Voorkomen van (meer) slachtoffers Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs de mogelijke gevaren voor hulpverlener en slachtoffer inschatten, weten ze welke maatregelen ze kunnen treffen.
Kunnen ze een slachtoffer verplaatsen.
Mark en Bob
Wanneer huisarts, hap of 112 inschakelen Aan het eind van de bijenkomst kunnen de instructeurs aan de hand van een aantal casussen een juiste inschatting maken wie er gewaarschuwd moet worden. Ingrid

Medisch begeleider.

 

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>