December

Derde bijeenkomst 3 december 2019

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
3-12-2019 19:30-21:00 Letsels met gevolgen voor de circulatie: Shock en anafylactische shock
Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs een slachtoffer met shock herkennen; kunnen zij de juiste eerste hulp verlenen; kunnen zij met behulp van de . de shock cirkel of spiraal de reacties van het lichaam uitleggen; kennen ze een aantal  oorzaken van de anafylactische shock;
Zijn ze bekend met de werking en toepassing van de epipen.
Wim
Fannie
  21:00-22:00 Intervisie via de
incidentmethode Lees als voorbereiding het volgende stuk Klik hier>
Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs een probleem dat is ontstaan tijdens de ehbo-lessen met behulp van de  incidentmethode bespreekbaar maken en komen tot een, voor de inbrenger, goed advies. Gerrit
Allen