April

Zesde bijeenkomst 4 april 2023

 

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
4-4-2023 Competenties toetsen Aan het eind van de bijeenkomst hebben de instructeurs laten zien dat ze voldoen aan de eindtermen van de nog ontbrekende competenties op hun vaardigheden lijst_media_1437_voorwaarden-hercertificering-diploma-ieh in PE-online. Fannie

Gerrit

  Evaluatie Met elkaar het afgelopen seizoen te evalueren op de volgende punten;
1. Zijn de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken behaald?2. Waar moeten we de nodige aanpassingen doen/maken in het programma3. Heeft een ieder gevonden in de bijeenkomsten wat hij/zij heeft gezocht4. Heeft een ieder zijn of haar persoonlijke doelstellingen kunnen behalen en waar moet eventueel nog aandacht aan besteed worden
allen

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>

Versie Evenementenzorg Versie 1.0 maart 2019 (voor download klik hier>)