April

Zesde bijeenkomst 6 april 2021

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
6-4-2021 19:00-21:00 Refresher Stop de Bloeding Red een Leven Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs de juiste instructies geven betreffende de onderdelen van stop de bloeding.

 • Toetsingsvaardigheden;
 • Hoe geef ik de basiscursus.
 • Een actieve bloeding
 • Aangeven wat het gevaar is bij een bloeding bij
 • Direct druk uitoefenen bij hevig
 • Extra druk uitoefenen met extra materiaal
 • Handelen bij hevige bloeding aan nek/ hals etc. etc.
 • Opstoppen van grote heftige wondbloeding
 • Een tourniquet gebruiken
Docent UMCG Stop de Bloeding Red een leven

medisch begeleider

21:00einde Evaluatie en competentietoetsen Met elkaar het afgelopen seizoen evalueren op de volgende punten;

 • Zijn de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken behaald?
 • Waar moeten we de nodige aanpassingen doen/maken in het programma
 • Heeft een ieder gevonden in de bijeenkomsten wat hij/zij heeft gezocht
 • Heeft een ieder zijn of haar persoonlijke doelstellingen kunnen behalen en waar moet eventueel nog aandacht aan besteed worden.

Aan het eind van de bijeenkomst hebben de instructeurs bewezen dat ze voldoen aan de eindtermen van de nog ontbrekende competenties op hun vaardighedenlijst in PE-online.

 

Rayonleiding
  Opstellen, onder voorbehoud goedkeuring van het Oranje Kruis, van het programma voor het jaar 2021-2022 Met elkaar het programma samenstellen voor het volgende seizoen met inachtneming van de eisen voor de verlenging van het diploma instructeur Eerste Hulp. allen