April

Rayon bijeenkomsten Rayon CR028 april 2019

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
02-04-19 19:30- 21:30 Letsels aan oog, oor, neus en mond Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs;

a) Een vuiltje uit het oog verwijderen.

b) Hulp verlenen bij een doordringende oogverwonding.

c) Hulp verlenen bij een baby of kind met oorpijn.

d )Hulp verlenen bij een in het oor zittend voorwerp of insect

e) Hulp verlenen bij een voorwerp in de neus.

f) Hulp verlenen bij een bloedneus.

g) Hulp verlenen bij gebitsletsel.

h) Hulp verlenen bij een bloeding in mond of aan de lip.

Bob (a,b en c)
Siep (d,e,f en g)
21:30-22:00 Beoordeling competenties Aan het eind van de bijeenkomst hebben de instructeurs bewezen dat zij voldoen aan de eindtermen van  (nog ontbrekende) competenties op hun vaardighedenlijst in PE-online rayon leiding
Evaluatie Met elkaar het afgelopen seizoen te evalueren op de volgende punten;

1. Zijn de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken behaald?

2. Waar moeten we de nodige aanpassingen doen/maken in het programma

3. Heeft een ieder gevonden in de bijeenkomsten wat hij/zij heeft gezocht

4. Heeft een ieder zijn of haar persoonlijke doelstellingen kunnen behalen en waar moet eventueel nog aandacht aan besteed worden.

allen
  Opstellen, onder voorbehoud goedkeuring van het Oranje Kruis, van het programma voor het jaar 2019-2020 Met elkaar het programma samenstellen voor het volgende seizoen met inachtneming van de eisen voor de verlenging van het diploma instructeur Eerste Hulp. allen

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>