April

Zesde bijeenkomst 5 april 2022

 

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
5-4-2022 19:30 Ziekteklachten en kinderziekten Na afloop van de bijeenkomst weten de instructeurs wanneer bij ziekteklachten de huisarts gebeld moet worden. Kunnen zij op de juiste manier eerste hulp verlenen bij een slachtoffer met koorts, diarree, misselijkheid, braakneigingen en uitdrogingsverschijnselen. Weten ze wanneer bij een kinderziekte de huisarts gebeld moet worden en wanneer advies gegeven moet worden de huisarts te bellen Hanneke en Fannie
Gast les
Spreker Pieter Spoelstra van Pieter Spoelstra producties. (Pieter organiseert grotere evenementen in de stad Groningen)
Aan het eind van deze bijeenkomst zijn de instructeurs op de hoogte van de normen waaraan de eerste hulp moet voldoen tijdens evenementen hulpverlening. Een en ander op basis van de Veldnorm Evenementen zorg

Versie Evenementenzorg Versie 1.0 maart 2019 (voor download klik hier>)

  Evaluatie Met elkaar het afgelopen seizoen te evalueren op de volgende punten;
1. Zijn de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken behaald?2. Waar moeten we de nodige aanpassingen doen/maken in het programma

3. Heeft een ieder gevonden in de bijeenkomsten wat hij/zij heeft gezocht

4. Heeft een ieder zijn of haar persoonlijke doelstellingen kunnen behalen en waar moet eventueel nog aandacht aan besteed worden

allen

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>