April

Zesde bijeenkomst 2 april 2024

 

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
2-4-2024 Competenties toetsen Aan het eind van de bijeenkomst hebben de instructeurs laten zien dat ze voldoen aan de eindtermen van de nog ontbrekende competenties op hun vaardigheden lijst_media_1437_voorwaarden-hercertificering-diploma-ieh in PE-online. Fannie

Gerrit

  Evaluatie Met elkaar het afgelopen seizoen te evalueren op de volgende punten;
1. Zijn de doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken behaald?2. Waar moeten we de nodige aanpassingen doen/maken in het programma

3. Heeft een ieder gevonden in de bijeenkomsten wat hij/zij heeft gezocht

4. Heeft een ieder zijn of haar persoonlijke doelstellingen kunnen behalen en waar moet eventueel nog aandacht aan besteed worden

allen

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>

Versie Evenementenzorg Versie 1.0 maart 2019 (voor download klik hier>)