Eindtermen Eerstehulp

Onderstaand de eindtermen Eerste Hulp van het Oranje Kruis zoals vastgesteld door het college van deskundigen (versie juni 2016) Je kunt het hier ook downloaden in pdf.

Deel 1. Eerste schakel hulpverleningsketen
Algemeen;

Voorbereiding op eerste hulp
Bereidt zich zo mogelijk voor op het verlenen van eerste hulp door onder meer het hebben van een goedgevulde verbanddoos, het voorprogrammeren van belangrijke telefoonnummers, het weten van
AED locaties in de buurt en het bijhouden van eerstehulpvaardigheden.
Mantelzorg
Legt uit dat de vaardigheden in de mantelzorg vaardigheden kunnen zijn, die niet tot de eerste hulp horen.
Legt uit dat een mantelzorger door diens gerichte instructie beter kan helpen wanneer de patiënt een verergering van zijn klachten heeft.
Geruststellen
Benadert slachtoffer, omstanders en andere hulpverleners met respect en is zorgzaam voor het slachtoffer (hulpverlenersattitude).
Vraagt niet naar persoonlijke gegevens, medicijngebruik ofziektegeschiedenis.
S.O.S. ketting
Gaat niet actief op zoek naar informatie in kleding.
Wijst de professionele hulpverlener op de aanwezigheid van een SOS ketting of ander informatiedrager.
Inschakelen professionele hulp
Benoemt wanneer hij professionele hulpverlening inschakelt en welke (huisarts, huisartsenpost/SEH, 112) en wanneer het slachtoffer geadviseerd wordt zelf met een professionele hulpverlener contact
op te nemen.
112 bellen
Geeft bij een 112 melding in eerste instantie de locatie en eigen telefoonnummer door. De eerstehulpverlener beantwoordt verder de vragen van de centralist MKA.
Zet de telefoon bij het bellen van 112 op de luidspreker.
Overlegt met de centralist MKA als het slachtoffer geen professionele hulp wil en dit volgens de eerstehulpverlener toch nodig is. Volgt de instructies van de centralist op .
Belt 112/politie bij vermoeden van letsel door mishandeling of agressie.
Belt bij een gevaarlijke situatie 112 ook voor de brandweer.
Opvang professionele hulpverleners
Vangt professionele hulpverleners op, zorgt zo nodig voor begeleiding naar het slachtoffer.
Vertelt in de overdracht wat hij gedaan heeft en of er veranderingen in de situatie zijn sinds de melding.
Emotionele reacties
Legt uit dat het belangrijk kan zijn over nare ervaringen te praten. Spreekt omstanders gericht aan als ze voor de hulpverlening ingeschakeld moeten worden.

Voorkom (meer) slachtoffers

Verantwoorde Eerste Hulp
Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
Bewusteloos en normale ademhaling
Electriciteitsletsels etc.
Wonden etc.