Maart

Vijfde bijeenkomst 7 maart 2023

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
7-3-2023 19:00-22:00 Zelf maken van een toets met bv. Kahoot of Socrative Aan het eind van de bijeenkomst weten de instructeurs hoe ze een toets op kunnen zetten  met gebruik vanKahoot of Socrative en zijn ze op de hoogte van de diverse mogelijkheden bij deze toetsen Gerrit
vergiftiging/gevaarlijke stoffen op de huid of in de ogen Aan het eind van de bijeenkomst weten de instructeurs hoe te handelen bij een vergiftiging, wanneer contact met de huisarts opgenomen moet worden of 112 gebeld moet worden.
Zijn ze bekend met de meest voorkomende symbolen op etiketten.
Zijn ze bekend met de gevaren van knoopcel batterijen. Weten ze wat te doen bij brandwonden ontstaan door bijtende stoffen. Wat te doen met giftige poeders op huid of kleding. Kunnen ze op de juiste wijze een oog spoelen en is het gebruik van een oogspoelfles bekend.
Ingrid en Hanneke
Shock en anafylactische shock Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs een slachtoffer met shock herkennen; kunnen zij de juiste eerste hulp verlenen; kunnen zij m.b.v. de shock cirkels of shock spiraal de reacties van het lichaam uitleggen.
Kennen ze een aantal oorzaken van anafylactische shock.
Zijn ze bekend met de werking en toepassing van de Epi-pen. Uitleggen dat het gebruik van de Epi-pen onder mantelzorg valt.
Enoch en Bob
 

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>