Maart

Vijfde bijeenkomst 1 maart 2022

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
1-3-2022 19:00-20:00 Letsels en ziekten met gevolgen voor de ademhaling Aan het eind van de bijeenkomst zijn de instructeurs in staat om;

  • op de juiste wijze eerste hulp te verlenen bij een slachtoffer met een uitwendige luchtweg belemmering
  • op de juiste wijze hulp verlenen bij een slachtoffer met een inwendige luchtwegbelemmering met een effectieve en niet effectieve hoest, zowel bij volwassenen als kinderen
  • op adequate wijze   eerste hulp verlenen aan een zuigeling die zich erg verslikt heeft
  • de gevaren te benoemen bij het inademen van rook, gas of chemische stof en kunnen ze de juiste hulp verlenen.
  • op de juiste wijze eerste hulp verlenen aan een slachtoffer met borstletsel
  • eerste hulp te verlenen bij een slachtoffer met bv. Astma
  • een slachtoffer met een snelle ademhaling kunnen helpen
Fannie en Hanneke Medisch begeleider
 

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>