November

Tweede bijeenkomst  7 november 2023

Datum Tijden Onderwerp Doelstellingen Docent
7-11-2023 19:30-22:00 Letsels met gevolgen voor de ademhaling Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de instructeurs de oorzaken van een uitwendige
luchtwegbelemmering benoemen en weten ze op een juist manier
te handelen. Weten ze hoe te handelen bij een inwendige luchtweg belemmering:Bij effectief hoesten

Bij niet effectief hoesten,
ook als je niet achter het s.o. kan staan.

Weten ze hoe te handelen bij een ernstige verslikking van een zuigeling

Weten ze hoe te handelen bij bewustzijnsverlies bij een
luchtwegbelemmering, kunnen ze een voorwerp uit de mond verwijderen.

Kunnen ze juist handelen bij inademen van
schadelijke gassen of dampen en kunnen ze een slachtoffer met borstletsel behandelen

Mark
4 sleutel vragen Aan het eind van de bijeenkomst hebben de deelnemers naar aanleiding van de gegeven les de basisprincipes van lesgeven in de vorm van de 4 sleutelvragen weer geoptimaliseerd:

Wat zijn mijn doelstellingen?

Hoe ga ik de les geven?

Heb ik mijn doel bereikt?

Wat levert evaluatie van de les mij op?

Fannie
 

Het Rayon programma in PDF. Klik hier>

Voor de laatste competentielijsten 28e druk Klik hier>

Toelichting Nederlandse nieuwe richtlijnen Eerste Hulp. Klik hier>